PRIMUS-2019

XIII. Marrazki saria Francisco Javier Landaburu PRIMUS 2019

IMG-PRIMUS-DEST-EUSPARTE HAR EZAZU! Marrazki baten bidez, adieraz ezazu ea nola ikusten duzun Europa, 500 milioi lagunek osatutako bake eta askatasuneko gunea.

Eurobasquen helburu nagusia da, batetik, bere baitan diren herrien aniztaduna errespetatuko duen Europar Batasun federal bat eratzea; eta, bestetik, Euskadin, Europako herrien, nazionalitateen eta eskualdeen arteko harremanal bultzatu eta sakontzea, europar batasun horren alde.

EuroBasqueek, europar nortasuna sustatzeko lana indartuz, erabaki zuen 2007an Francisco Javier de Landaburu Primus Saria sortzea.

Ekimen horren xedea da belaunaldi gazteenengan ilusioa piztea, Europar Batasunaren berri izan dezaten, eta ezagut dezaten 500 milioi lagunek partekatzen duten proiektu hori: bakerako, askatasunerako, demokraziarako, aurrerakuntza ekonomikorako eta elkartasunerako proiektu zirraragarria. Deialdiak hiru sari ditu, eta urtero egiten da.

 • Laguntzailea: Eukso Jaurlaritza eta Hezkuntza Saila.
 • Parte hartzaileak: Lehen Hezkuntzako ikasleak
 • Gaia: Zer da Europa zuretzat?
 • Saria: 300€ko hiru sari
 • Aurkezteko azken eguna: 2019eko maiatzaren 2a

➡ Oinarriak: XIII. Marrazki saria Francisco Javier Landaburu PRIMUS 2019

Logos-Seminario-EuroBasque-17O-Deusto-Futuro-Euskadi

Read More

UNIVERSITAS19

XVIII. Europari buruzko ikerketa saria Francisco Javier de Landaburu Universitas 2019

EuroBasquek 2001ean erabaki zuen, 50. urterrena egin zuelarik, Ikerketa Saria sortzea, Francisco Javier de Landaburu Universitas izenerakin. Hartara, 1951n sortutako EuroBasquen lehengo Zuzendaritza Batzordeko kide izandako gizon hura oroitarazi nahi dugu, europar gaien ikerlari eta intelektual nabarmena izan baitzen.

Sari hay, deialdiko unean gehien dioten europar eraikuntzako alderdiei buruzko azterketak eta gogoetak sustatzera zuzenten da. Deialdia urtero egiten da.

Helburuak:

 • Gure gizartean bereziki eragiten dioten gaur eguneko europar gaien inguruko gogoeta sustatzea.
 • Ikerlariak europar integrazio prozesuari buruzko ikerketak egitera animatzea.
 • Europar Batasunaren etorkizunaren gaineko eztabaida bizirik mantentzea, gure ekonomietan, gizarteetan eta antolakuntza politikoan gertatzekoak diren aldakuntza handietarako prest izateko.
 • EuroBasquen nortasunaren eta xedeen berri zabaltzea, eta dituen helburuak lortze aldera hobekien laguntzen duten ikerketak saritzea.

DEIALDIA EuroBasque.

EGITEN DUENA: Europako Mugimenduaren Euskal Kontseilua.

PARTEHARTZAILEAK: Unibertsitateko lizentziadunak edo goi  tituludunak diren ikerlariak, banaka edo ikerketa talde baten barruan.
GAIA: “Ekonomia‑, ingurumen‑ eta gizarte‑ jasangarritasuna XXI. mendeko Europan”.

LANA: Ikerketa proiektu bat izango da. Sarituz gero, ikerketa proiektua saiakera gisa garatu beharko da.

HORNIKUNTZA: 12.500 €

LEHEN SARIA: 5.000 €, ikerketa proiekturik onenari. BI AKZESIT: 2.500 €-koak, epaimahaiak hautaturiko bi ikerketa proiektuetarako. AKZETIS BAT: 2.500 €koa Euskal Unibertsitate sareko gazte batek egindako ikerketa proiektu onenarentzako.

AURKEZTEKO EPEA NOIZ BUKATZEN DEN: 2019eko martxoaren 15an.

➡ Oinarriak XVIII. Europari buruzko ikerketa saria Francisco Javier de Landaburu Universitas 2019

KOLABORATZAILEAK:

LOGOS-DIPUTACIONES-PARLAMENTO-GOBIERNOVASCO 

“Sostenibilidad en la Europa del S XXI: económica, ambiental y social”.

1 GAI OSOA
2 1. GAIA:
3 2. GAIA
4 3. GAIA
1 GAI OSOA

Ingurunearen degradazioa eta berdintasun sozial eza gure garaiko bi arazo larrienetarikoak dira mundu mailan. Nazio Batuen azken IPCC txosten bereziak adierazten duen eran, Lurraren berotzeak dakarren arriskua izugarria da eta ezin da eta ez da txikiagotu behar. Erronka horrek paradigma aldaketa bat eskatuko du, gaur egun ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-jasangarritasun alorretan dauzkagun erronkei aurre egiteko europar gizartea zeharkatu beharko duen aldaketa, eta aktore bakoitzak bere eginkizuna zalantzan jartzea eskatzen duena. Natura dinamikoa da bere baitan, eta gero eta eragile gehiago dabiltza naturaren prozesuetan murgilduta eta naturaren prozesuak baliatuz elkarri eragiten.

Hainbat milurtekoren buruan, gizakia naturaren indarretako bat bilakatu da, naturaren patuaren atal garrantzitsu, are eta gehiago orain eta etorkizunean. Jasangarritasunaren alderdi kulturalaren alorrean, Mendebaldean, eta zehazki Europan, naturaren inguruan zer ikuspegi eta pentsamolde dauzkagun, zer adierazmolde eta elkar harremantzeko era eta naturarekin bat egiteko zer nolako moduak ditugun ulertu nahi dugu. Kulturaren erronka, alde batetik, gizakiarentzat produkzio aniztasuna eraikitzea da (etnia, generoa, ekosistemak), eta bestetik, kohesio eta komunitate iturriak elikatzea.

Beste erronka bat ere badaukagu, ekonomiarena, hain zuzen ere; nola sortu ekologiaren ikuspegitik bideragarriak diren ekonomia-sistemak, gure bizi-iturriak kaltetzen edo suntsitzen ez dituztenak. Gainera, tentsio suntsitzaileak eta baliabide materialak eta sozialak eskuratzeko garaian injustiziak sortu ordez, sistema horiek bideragarriak izan beharko dira gizartearentzat, gure nortasunei eta, azken batean, naturaren alde gizatiarrari, kalterik egiten ez dietenak. Jasangarritasunaren alderdi sozialari dagokionez, gure erregulazio- eta gobernu-sistemei eta baliabideen eskuratze eta banaketari erreparatu behar diegu.

Nola sortzen, kudeatzen, partekatzen eta zabaltzen dugu jakintza? Nola bermatzen dugu justizia soziala? Nola txertatzen ditugu oinarri horiek ingurumenean, kulturan, ekonomian eta gizartean, gizakion etorkizunari aurre egiteko eta gure giza-ahalmenaz guztiz gozatzeko Lurraren xurgatze-gaitasuna murriztu gabe?

Europar Batasunari heltzen badiogu, argi ikus dezakegu garapen jasangarriaren gaiak urte asko daramatzala europar proiektuaren erdigunean. Izan ere, Amsterdameko Itunean EBko politiken xede orokor gisa txertatu zenetik, EBko hitzarmenek garapen jasangarriaren alderdi anitzak (ekonomia, gizartea, ingurumena) modu bateratu batean landu behar diren elementutzat aitortzen dituzte. Garapenak uneko beharrizanak asetzea ahalbideratu behar du, betiere etorkizuneko belaunaldiek beren beharrizanak asetzeko izango duten gaitasuna arriskuan jarri gabe.

Lurraren mugen barruan ekonomia-eraginkortasuna, gizarte-inklusioa eta ekologiarekiko erantzukizuna uztartuz, denontzako bizitza duina lortzean datza garapen jasangarriaren funtsa. Europar Batasunaren Tratatuak Europaren garapen jasangarria lortzeko EBren ikuspegia zedarritu zuen, eta horretarako oinarritzat hartu zituen ekonomia-hazkunde orekatua eta prezioen egonkortasuna, lehiakortasun handiko merkatuko ekonomia soziala, enplegu betea eta gizartearen aurrerabidea, eta ingurumenaren babes-maila eta kalitatearen hobekuntza-maila handia. Garapen iraunkorra EBko politika eta legeetan txertatu da bai Europar Batasunaren garapen jasangarrirako Estrategiaren bidez, bai Europa 2020 Estrategiaren bidez eta baita legegintza hoberako agendaren bidez ere.

Horrez gain, Ingurumen Arloko VII. Ekintza Programa Orokorra sektore-politikan ere islatzen da. Aurtengo saria ingurumen-, ekonomia- eta gizarte-loturen inguruko eztabaida gauzatzeko foro bat izatea nahi dugu. Epe luzerako ikuspegien bila dihardugu, jasangarritasunaren oinarriei buruzko ikuspegi zabal eta sakonen bila, egungo testuinguru europarra azpimarratzen dutenak.

Europar Batasuna funtsezkoa izan zen munduko 2030 Agenda eraikitzeko garaian, azken hori gainera koherentea da Europaren ikuspegiarekin eta orain Lurraren garapen jasangarrirako mundu mailako eredu bilakatu da. Agenda horrek maila ezberdinetako ikuspegiak dauzka, mundu-, europar-, estatu-, eskualde- eta tokiko-mailakoak, eta horiek aztertzea ere interesatzen zaigu. Aintzat hartuko dira bai gaia modu orokorrean lantzen duten proposamenak eta baita jasangarritasun printzipio eta jardunbideen aplikazio zehatzak lantzen dituzten ikerketak ere.

2 1. GAIA:

INGURUMENAREN JASANGARRITASUNA

 • Klima-aldaketa: ingurumenaren arazoaz haratago.
 • Europar Batasuna klima alorreko mundu diplomazian: Kiotoko Protokolotik Parisko Hitzarmenera.
 • Arrisku zantzuak: itsas-mailaren igoera, desertifikazioa, lurzoruaren degradazioa.
 • Ingurumen jasangarritasunaren alorreko zientzia eta teknologia.
 • Bioteknologia eta egiten zaizkion kritikak.
 • Aztarna ekologikoak eta ekoguneak.
 • Ekosistemak eta bioaniztasuna.
 • EB eta baliabideen kudeaketa eraginkorra: ekoizpen eta kontsumo jasangarria sustatzeko estrategiak.
 • Nekazaritza jasangarria eta elikadura.
 • Urbanizazioa eta bere ondorioak.
 • Atmosfera eta biosfera: Lurraren berotzea, ozono-geruza, kutsadura.
 • Energia berriztagarriak eta energia eraginkortasuna klima-aldaketaren aurkako tresna gisa.
 • Ura: iturriak eta erabilerak.
 • Lurra eta itsasoa, mendiak eta sabana, desertifikazio guneak eta hezeguneak, basoa eta kostaldea: ondorio aldakorrak ingurune ezberdinetan.
3 2. GAIA

JASANGARRITASUNA TESTUINGURU EKONOMIKO ETA SOZIALEAN

 • Jasangarritasun kulturalaren zentzua eta ondarearen garapen jasangarria.
 • Partaidetza eta nortasuna: ingurunean, ekonomian eta gizartean daukan garrantzia.
 • Eredu aldaketak eta kontsumo-kulturak.
 • Kosmopolis: tokian tokiko kulturak, globalizazioa, diaspora.
 • Amatasunaren ikuspegi kulturala eta biztanleriaren hazkundea.
 • Turismo kulturala eta jasangarria.
 • Ingurumenaren ekonomia, kultura eta gizartea Europan.
 • Jasangarritasunaren ekonomia Europan.
 • Beharrak, nahiak eta eskakizunak: ekuazio ekonomikoa berrezartzen.
 • Enpresen kasuak: jasangarritasunaren kostua eta balioa.
 • Arriskuak eta arriskuen kudeaketa: ekonomiak ingurumenarekin, kulturarekin eta gizartearekin bat egiten duen gunea.
 • Merkataritza librea eta bidezko merkataritza.
 • Energia-menpekotasuna Europan.
 • Ekonomia zirkularra: hondakinen kudeaketa eta produktuen bigarren merkatua.
 • Low Carbon Economy: berotegi-efektuko gas isurketak murrizteko EBk dituen estrategiak eta tresnak.
 • Munduko fluxuak: finantzak, merkataritza, teknologiaren transferentzia eta zorra.
 • Laguntza jasangarria eta jasangarritasunarentzako laguntza.
 • Garapena, azpigarapena eta jasangarritasuna Europan.
 • Garraio jasangarria eta jasangaitza Europan.
 • Europako jasangarritasunaren genero ikuspegia eta Europaren zeregina.
 • Txirotasuna eta txirotasuna errotik kentzea.
 • Osasuna ingurunearen, ekonomiaren eta gizartearen testuinguruetan.
 • Biztanleriaren hazkundea mundu mailan eta horren ondorioak Europan.
 • Giza-kokalekuen urbanizatzea eta jasangarritasuna: smart cities hirien sustapena Europan.
 • EBren hiritar-agenda.
4 3. GAIA

JASANGARRITASUNAREN POLITIKA ETA JARDUNBIDEAK

 • Komunitate-jasangarritasunari buruzko ekimenak eta GKE.
 • Natura jabetza intelektual eta fisiko gisa.
 • Jabetza-egiturak: jabetza pribatua, jabetza publikoa eta herri-ondasunak.
 • Herritar onak testuinguru, gizarte, ekonomia eta gizarte zaurgarrietan.
 • Gobernu mailak: jasangarritasunaren alorreko ekimenen arteko elkarrekintzak tokiko-mailan, eskualde-mailan, estatu-mailan eta nazioartean. EBren adibidea.
 • Zein izan beharko litzateke EBren urteko aurrekontuaren eginkizuna ingurumenaren trantsizioa sustatzeko?
 • Finantzaketa jasangarriaren etorkizuna Europan.
 • Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda.
 • Ondorioen neurketa: ingurumenaren ebaluazioa.
 • Garapen Jasangarrirako Helburuen ezarpena eta behaketa EBren eskutik.
 • Ingurumena eta barne-merkatua: europar integrazioaren etorkizuna.
 • Berrikuntza jasangarriaren iturriak.
 • Jasangarritasunerako plangintza.
 • Jasangarritasuna eta komunitatearen parte-hartzea.

Read More

periodismo18-19

XI Premio Eurobasque de periodismo 2018/2019

Consciente del importante papel que deben jugar los medios de comunicación en la construcción europea, EuroBasque acordó en 2008 crear el Premio EuroBasque de PERIODISMO. Este Premio se dedica a premiar los trabajos periodísticos que mejor contribuyan a difundir la actualidad europea, promover la identidad europea y divulgar el proyecto de construcción europea.

La convocatoria queda fijada con periodicidad anual.

 Objetivos:

 • Contribuir a incrementar las noticias e informaciones sobre la actualidad europea con especial incidencia en Euskadi.
 • Animar a los periodistas a dedicar más atención a las noticias e iniciativas que se producen en la Unión Europea, fortaleciendo así la identidad europea en nuestra sociedad.
 • Contribuir a mantener vivo el debate sobre el futuro de la UE, con el objeto de estar preparados ante las grandes mutaciones que se producirán en el continente.
 • Difundir la identidad, los fines y las actividades de EuroBasque y premiar los trabajos periodísticos que mejor contribuyan al logro de sus objetivos.

Participantes: Periodistas, ensayistas, personal investigador..

Dotación: 2.500€ para cada uno de los dos mejores trabajos periodísticos sobre un tema relativo a la Unión Europea difundido en un medio de comunicación editado y/o realizado en la CAPV durante 2017. Asimismo, podrán presentarse trabajos publicados en blogs, páginas web por periodistas, escritores/as e investigadores/as vascos/as.

Fecha límite de presentación: 15 de febrero de 2019

➡ Bases: X Premio Eurobasque de periodismo 2018/19

Kolaboratzaileak:

LOGOS-DIPUTACIONES-PARLAMENTO-GOBIERNOVASCO

Read More

curso europa de las regiones

Curso de verano 2018 – Europa de la Regiones y el futuro federal de Europa

Balance y perspectivas de la gobernanza multinivel en la Unión Europea

HELBURUAK / OBJETIVOS

En 2017 la Comisión Europea ha lanzado un debate sobre el futuro de Europa donde anima a los distintos niveles y agentes a debatir sobre la cuestión. Desde nuestra perspectiva, omitió la importante cuestión del papel de las regiones en el Futuro federal de Europa. Es vital incorporar las regiones y el federalismo a la reflexión general sobre el futuro de la Unión que se está produciendo en las distintas áreas de la gobernanza multinivel europea. Igualmente, conviene revisar hasta qué punto la propia Unión Europea puede considerarse una federación sui generis.

¿Esa federación se está construyendo exclusivamente sobre los Estados? Si las regiones no tienen un mínimo protagonismo, ¿qué vías restan para su acomodo dentro del sistema Europeo? ¿Qué balance hacer de lo conseguido hasta ahora, subsidiariedad, Comité de las Regiones, Política Regional y de cohesión?

Como se puede deducir de la experiencia reciente respecto de Escocia, estas regiones tienen aspiraciones de estatalidad que no siempre se ven satisfechas dentro de su actual pertenencia a un Estado miembro, y la UE no parece haber aportado ninguna posible alternativa para que puedan considerar que puedan satisfacer esas expectativas como regiones europeas. Ciertamente, las regiones son clave en la arquitectura institucional europea, y es un momento adecuado para hacer balance sobre el encaje, naturaleza, características, alcance y escenarios de futuro. Por ello, la próxima edición de los cursos de verano EuroBasque 2018 busca fomentar el debate sobre estos temas, así como divulgar las reflexiones y propuestas de los diferentes expertos procedentes tanto de nuestro entorno local como global.

Queremos fomentar el debate sobre lo que podemos aprender pensando en la UE en términos federales y de integración efectiva de las regiones en el proceso de toma de decisiones.

Read More

Foto3-Jurado-XIIPremioPrimus-EuroBasque

Acta del jurado del XII Premio FLJ PRIMUS de EuroBasque 2018

Se reúne el Jurado del Premio FJL Primus de EuroBasque 2018 en Bilbao el día 30 de mayo de 2018 a las 10:30h en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, Museo Kalea 2, Bilbao.

Cada uno de los miembros del Jurado procede a expresar su opinión sobre los trabajos presentados a la convocatoria del Premio EuroBasque de Primus 2018.

Este año por primera vez la entrega de premios se hará en el Auditorio del Museo de Bellas Artes, en Bilbao, 18 de junio a las 17:30h y que habrá una pequeña exposición de los dibujos seleccionados que estará 15 días en el museo.

XII PREMIO FLJ PRIMUS DE EuroBasque 2018

El Jurado del Premio FJL Primus de EuroBasque, compuesto por:

 • D. Jose María González Zorrilla
  Presidente de EuroBasque
 • D. Joxerramon Bengoetxea Caballero
  Secretario General de EuroBasque
 • Dª. Mariví Antoñanzas Cristóbal
  Jefe del Departamento de Educación y Acción Cultural
  Bilboko Arte Eder Museoa Museo de Bellas Artes de Bilbao.
 • D. José Manuel Palacios Navarro
  Departamento de Educación del Gobierno Vasco
  Responsable De Innovación Educativa
 • Dª. Conchi Bergera
  Departamento de Educación del Gobierno Vasco
  Berritzegune Nagusia
 • Dª. Izaskun Garrote
  Profesora de Educación Primaria en la escuela pública vasca.

El Jurado decide PREMIAR los siguientes trabajos:

 1. “Europa oso jendetsua da / En Europa hay mucha genteHaren I.J, 7 urte – Ugaro Ikastetetxea, Legorreta
 2. “Solidarioak gara”Anton A.F, 9 urte – Estudio de Paloma, Bilbao
 3. “Europak kolorea bueltatu behar lieke / Europa debería devolver el colorMaddi M.P, 11 urte – Olabide ikastola, Vitoria-Gasteiz

Así mismo, entre todos los dibujos presentados el Jurado decide SELECCIONAR los siguientes trabajos entre los que se encuentran los tres premiados:

Clica en este enlace para ver la galería de los dibujos PRIMUS 2018 y las imágenes de la entrega de premios.

Read More

imagen-universitas-premio-saria

El equipo liderado por Mikel Erkoreka gana el premio de investigación Universitas 2018 EuroBasque

El Jurado del Premio de investigación Francisco Javier Landaburu Universitas de EuroBasque 2018 ha decidido premiar con el PRIMER PREMIO el trabajo “La participación de las entidades subestatales en el escenario de la gobernanza multinivel fiscal y financiera de la UE” presentado por el equipo investigador compuesto por M. Erkoreka, S. Larrazabal, G. Martínez Bárbara, y J.G. Rubí.

Adicionalmente, se han otorgado dos accésit:

ACCÉSIT 1: “La articulación del federalismo vasco en la UE: la participación vasca ante la UE y su potencial abierto mediante la Ley 25/2014, de Tratados y otros acuerdos internacionales”, X. Ezeizabarrena.

ACCÉSIT 2: “El papel fundamental de los entes regionales en la construcción de una nueva federación política europea”, C.F. Molina del Pozo, J.A. Jiménez Carrero y R. Cirefice.

Enhorabuena a los ganadores.

Read More

2018_05_09_lhk_lagun_onari_12

Eusko Jaurlaritzak Lagun Onari bereizgarria eman dio EuroBasque – Europako Mugimenduaren Euskal Kontseiluari

Euskadiko balio demokratikoak, historia, ekonomia eta kultura Europan hedatzeko egindako lana aitortzeko

Lehendakariak maiatzaren 9an, asteazkenean, emango dio bereizgarria Lehendakaritzan

Eusko Jaurlaritzak gaur erabaki du Lagun Onari bereizgarria EuroBasque – Consejo Vasco del Movimiento Europeo / Europako Mugimenduaren Euskal Kontseiluari, ematea, Euskadiko balio demokratikoak, historia, ekonomia eta kultura Europan hedatzeko egindako lanagatik, Exekutiboaren esanetan Euskadirentzat erabat onuragarria izan baita.

Bereizgarria Iñigo Urkullu lehendakariak berak emango dio maiatzaren 9an, asteazkenean, Lehendakaritzan egingo den ekitaldi batean.

EuroBasque orain dela 70 urte sortu zen, eta Nazioarteko Europar Mugimenduaren Euskadiko atala da. Irabazi asmorik gabeko elkarte honek gaur egun 110 kidetik gora ditu, eta kide horien artean erakundeak eta gizarte zibileko gizartearen, ekonomiaren eta politikaren arloko erakunde eta elkarteen, hau da, udalen, unibertsitateen, kultura-elkarteen eta sindikatuen ordezkariak eta Europako politikari eta adituak daude.

Kontseiluaren helburu nagusiak dira Euskadiren eta beste herri, eskualde eta nazio batzuen arteko harremanak sustatzea, gizarteari Europa batua eta aniztasuna errespetatzen duena behar dela ikusaraztea, Europar Batasuna eraikitzeko politika eta dinamizazio soziala eta ideal demokratikoa mantentzea; eta herritarrek Europako erakundeetan eta hauteskundeetan parte har dezaten sustatzea.

Lagun Onari goraipamena 

Lagun Onari tituluak esker ona eman nahi die Euskal Herrikoak izan ez arren, beren ekintzekin Euskadiren alde egin duten pertsonei eta entitateei, euskal ekonomia sustatzen eta euskal historia eta kultura kanpoan ezagutarazten egindako lanagatik. Halaber, historian Euskal Herriak oso estimatuak izan dituen bertuteak eta baloreak agertzeagatik euskal herritarren lagunak direla aitortu nahi zaien pertsona fisiko nahiz juridikoei eman ahal izango zaie «Lagun Onari» goraipamena, euren eremua gizartea, kultura, ekonomia edo politika dela.

Hona hemen Lagun Onari goraipamena jaso dutenen zerrenda: Frantziako Errepublika; José Ignacio Sánchez Galán, enpresa-zuzendaria; Nevada estatua; Mexikoko Estatu Batuak; Argentinako Errepublika; Idahoko estatua;  Vaclav Havel, Txekiar Errepublikako presidentea; Francesco Cossiga, Italiako Errepublikako eta Senatuko presidentea; William A. Douglass, Nevadako Unibertistateko irakaslea, Basque Studies Program-eko katedraduna, antropologoa, historialaria eta ohorezko euskaltzaina; Eduardo Frei, Txileko Errepublikako presidentea; Julio María Sanguinetti, Uruguaiko Errepublikako zentzaren ikertzapresidentea; eta Selma Huxley Barkham, Ternua eta Labradorren euskal presentziaren ikertzailea.

Read More

captura-cabecera-europa

Maiatzak asteazkena 9, Europaren Eguna

Europaren eguna, Eusko Legebiltzarrak eta EuroBasquek antolatu duten jardunaldia

Kazetaritzako X. EuroBasque sari ematea.

EuroBasque Lagun Onari Saria

 
(ES) Europaren Eguna 2018ko

Jardunaldia

MAIATZAK ASTEAKENA 9 – EUSKO LEGEBILTZARRA (Tomás Moro Aretoa)

10:15h – IREKIERABAKARTXO TEJERIA Eusko Legebiltzarreko lehendakaria.

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ ZORRILLA | EuroBasque-ko presidentea

10:30h – EUROPA BERRI baterako Eztabaidak

MIKEL ANTÓN | Euskal Gobernuko Europar Gaietako Zuzendaria

JUAN JOSJUAN JOSÉ ÁLVAREZ | EHU-ko irakaslea

BEATRIZ PÉREZ DE LAS HERAS | Deustuko irakaslea eta EuroBasqueko kidea

JOXERRAMON BENGOETXEA | EHU-ko irakaslea eta EuroBasqueko idazkari nagusia

11:30h – Kazetaritzako X. EuroBasque sari ematea

BAKARTXO TEJERIA | Eusko Legebiltzarreko lehendakaria / Presidenta del Parlamento Vasco.

SARITUAREN HITZALDIA OLATZ ARRIETA
Kazetaria. ETB-ko korrespontsala Bruselan.

 

IZEN-EMATEAK

jardunaldiak@eurobasque.eus

Read More