Historia

EUSKOTARRAK EUROPAKO MUGIMENDUAN

XX. mendearen hasieran, euskotarrek harrera ona egin zieten proiektu paneuropeista eta federalistei. Hain zuzen, proiektu horietan bidea ikusi zuten herriak senidetzeko (zeinek bere identitatea gordez) eta gatazkak konpontzeko, kontinente guztietan bloke federalistak eratzearen bidez, bereziki Europa batua sortzeko.

II. Mundu Gerran, «erresistentzien» mugimenduak bat etorri ziren zenbait balio defendatzearekin, hala nola, nazioarteko lankidetza, europazaletasuna eta federalismoa. Euskotarrek, erbestetik, proposamen horiek babestu zituzten, Mendebaldeko Europako Herrialdeen Kultura Batasunean (1942) eta Federal Union (1944) erakundean parte hartuz, Europa federala egi bihurtuko zen itxaropenarekin. Mundua elkarmendekotasunera bideratzen zela sumatuta, nazioarteko ordena berrian izaera federalistako politika integratzea kontuan har zedin laguntzen saiatu ziren. Hain zuzen ere, horrek bermatuko zuen bakea eta erabateko garapena izan zedin herri txikietan eta arlo guztietan.

IKUSI GEHIAGO

KRONOLOGIA

Primera mitad de los cuarenta: El Grupo Vasco se adhiere a la Federal Union radicada en Londres.
1941 (junio): La Delegación vasca en Londres presenta un memorándum sobre una Federación Europea al Gobierno británico, Consejo de Defensa del Imperio Francés -“Francia Libre”- y embajada de los EE.UU.
1942 (septiembre): Se funda en Londres la Unión Cultural de los Países de la Europa Occidental. Entre sus componentes está el grupo vasco.
1943 (marzo): Se crea en Nueva York el “Consejo de Europa en América”, dirigido por Coudenhove-Kalergi, siendo miembro José Antonio Aguirre.

IKUSI GEHIAGO