fbpx

2024ko “Francisco Javier Landaburu UNIVERSITAS” saria, Europari buruzko ikerlanei zuzendutakoa.

Gaia: Emakumeek Europaren eraikuntzari egindako ekarpena

Bere 50. urteurrena zela eta, EuroBasquek 2001ean “Francisco Javier de Landaburu Universitas” Ikerketa Saria sortzea erabaki zuen, EuroBasqueko lehen Zuzendaritza Batzordeko kide eta Europako gaietan aditu eta intelektual gailenetako bat izandakoaren oroimenez. Sariaren deialdia urtero egiten da, eta honako helburu hauek ditu:

2024ko GAIA: Emakumeek Europaren eraikuntzari egindako ekarpena

EPEMUGA: 2024ko martxoaren 15a

DEITZEN DUEN ERAKUNDEA:
EuroBasque, Europako Mugimenduaren Kontseilua.

KONTAKTU-INFORMAZIOA:
sariak@eurobasque.eus | Telefonoa: 945 12 35 38

 • Deialdia egiten den unean herritarrentzat interes handiena duten Europako gaurkotasuneko alderdiei buruzko azterlanak eta hausnarketak sustatzea.
 • Hainbat belaunalditako ikertzaileak Europaren integrazio-prozesua aztergaitzat har dezaten animatzea,
 • EBren etorkizunari buruzko eztabaida bizirik mantentzen laguntzea, gure ekonomia, gizarte eta antolaketa politikorako moduetan gertatzen ari diren aldaketa handien aurrean prest egoteko, eta
 • EuroBasqueren nortasuna, helburuak eta jarduerak hedatzea, bere misioan lagunduko duten ikerlanak sarituz..
2024ko GAIA: Emakumeek Europaren eraikuntzari egindako ekarpena

EPEMUGA: 2024ko martxoaren 15a

DEITZEN DUEN ERAKUNDEA:
EuroBasque, Europako Mugimenduaren Kontseilua.

KONTAKTUA:
sariak@eurobasque.eus
Telefonoa: 945 12 35 38

Xedea
Gaiaren ildoa
Saria
Prestazio ekonomikoa
Parte-hartzea
Nori zuzenduta dago?
Gaia
2024ko deialdia
Tramitazioa
Eskatzea eta aurkeztea
Ebazpena
Epaimahaia, balorazio-irizpideak
Betebeharrak
Proiektuaren garapena

“Francisco Javier Landaburu UNIVERSITAS” 2024

EuroBasqueren Batzar Nagusiak adostu du “Francisco Javier Landaburu UNIVERSITAS” sariaren 2024ko edizioko deialdia egitea, zeina argitaratu gabeko ikerlanei zuzenduta baitago: lan monografikoak izan behar dira, edozein ikuspegi zientifikotik eginak, eta “emakumeek Europaren eraikuntzari egindako ekarpena” ikergaitzat dutenak. Informazio gehiago nahi izanez gero, 3. atala kontsultatu dezakezu.

Lehiaketan parte hartu nahi dutenek ikerketa proiektu bat bidali beharko dute, zehazten diren argibideak jarraituz. Proiektu hori saritua izanez gero, saiakera moduan garatu beharko da.Emakumeek Europaren eraikuntzan izandako zeregina aztertzen duten ikerlanen emaitzak Colección Europa -Europa Bilduman argitaratuko dira, hau da, EuroBasquek eta UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzuak batera argitaratzen duten bilduman.

2024 Gaia:

“Emakumeek Europaren eraikuntzari egindako ekarpena”

Saria

Sariak diru-zuzkidura hau izango du:

 • Lehen saria: 5.000 euro ikerketa proiektu onenari.
 • Euskal unibertsitate sistemako gaztea saria: 2.000 euro, ikerketa proiektua entregatzen den egunean (2024ko martxoaren 15ean) 35 urte edo gutxiago dituen euskal unibertsitate sistemako pertsona baten ikerketa proiektu bati.
 • Akzesita bat: 2.000 euro Epaimahaiak hautatutako ikerketa proiektu batentzat.

Balorazio-irizpideak

Saria eta accesita emateko balorazio irizpideak lanen kalitate zientifiko-teknikoa eta ekarpenen garrantzia dira

Epaimahaiak Saria eta/edo accesita ex aequo eman ahal izango dizkie hainbat ikerlanei; hala balitz, deialdian aurreikusitako zenbatekoak saritutako lanen artean hainbanatuko lirateke.

Halaber, Epaimahaiak saria eta/edo accesita eman gabe utzi ahal izango ditu, baldin eta aurkeztutako lanek eska daitezkeen baldintzak edo gutxieneko kalitatea betetzen ez dituztela irizten badu.

Epaimahaiak bigarren accesit bat eman ahal izango du, aho batez onartzen badu, lehen accesitaren baldintza berberetan.

Saria edo accesita talde batek aurkeztutako lan bati emanez gero, taldeko kide guztiak joko dira onuraduntzat, dagozkion legezko ondorioetarako. Sariaren edo accesitaren zenbatekoa lantaldeak kide bakoitzarentzat zehaztutako parte hartzearen ehunekoaren arabera banatuko da; ezer zehaztu ez balitz, zati berdinetan banatuko da lantaldeko kide guztien artean.

Ordainketa modua:

Saridunek bi epetan jasoko dute ordainketa % 35 dirulaguntza ematen den unean ordainduko da, eta gainerako % 65a lanaren azken emaitza jaso eta ebaluazio batzordeak onartu ondoren emango da.

Nork har dezake parte?

Saria unibertsitateko titulua duten pertsona fisikoei zuzenduta dago.

Banaka zein berariaz sortutako lantaldeak aurkeztu ahal izango dira sarien deialdira. Lantaldeen kasuan, behar bezala egiaztatu behar da nor den ikerketa taldearen zuzendaritzaz arduratzen den pertsona.

Horrez gain, eskabidean berariaz adierazi behar da taldeko kide bakoitzak aurkezten den proiektuan duen parte hartzearen ehunekoa.

2024ko DEIALDIAREN GAIA: Emakumeek Europaren eraikuntzari egindako ekarpena.

Aurkezpen orokorra :

Landaburu Universitas Sarien 2024ko edizioko deialdirako proposatu den gaiaren bidez, emakumeek Europar Batasunaren eraikuntzan izandako zereginaren inguruko ezagutza hobetzen eta hedatzen lagundu nahi da.

Europaren integrazioarekin lotutako beste aztergai batzuk ez bezala, emakumeek izandako rolen eta egindako ekarpenen jarraipena, orain arte, EuroBasqueren iritziz, arreta marjinala jaso duen gaia izan da. Izan ere, XXI. mendean emakumeak ikusgaitasun eta protagonismo handiagoa izaten hasi dira EBn, eta Europako Parlamentuko edo Batzordeko presidente izatera ere iritsi dira. Baina integrazioaren lehen faseetan parte hartu zuten emakumeei buruzko ezagutza askoz ere mugatuagoa da, batez ere 1948ko Europako Biltzarraren eta 90eko hamarkadaren artean igarotako aldiari dagokiona. Duela gutxi hasi dira emakume horiek identifikatzeko eta haien ekarpenak ezagutzera emateko ikerketak sortzen.

EuroBasque konprometituta dago EBren funtsezko balioekin; horien artean, berdintasuna nabarmentzen da, eta EuroBasquek egokitzat eta bidezkotzat jotzen du ezagutza sortzeko eta hedatzeko jarduerak sustatzea, emakume horiei balioa emateko eta memoria kolektiboaren parte izan daitezen laguntzeko; izan ere, horietako asko ezezagunak baitira, bai publiko orokorrarentzat, bai adituentzat.

Konbentzimendu horretatik abiatuta, EuroBasquek lan ildo bat sortu du “Emakumeak eta Europa / Mujeres y Europa” izenburupean, emakumeek Europa eraikitzeko prozesuan egindako ekarpen garrantzitsuak ikertzeko eta dibulgatzeko. Landaburu Universitas Sariaren 2024ko edizioa lan ildo horren parte da.

Ikerketa ikuspegiak, sakontasun asmorik gabe, deialdi honetan leku bat dutenak:

Sakontasun asmorik gabe, ikerlanen deialdi honen helburua da, besteak beste, honako galdera hauei erantzuten laguntzea: Zein emakumek eragin dute Europaren eraikuntzan? Zer ekarpen egin dituzte? Zeintzuk izan dira emakumeek Europaren integrazioan parte hartzeko izandako erronkak, zailtasunak eta aukerak? Zer modutan parte hartu zuten emakumeek Europaren eraikuntzan? Nortzuk izan ziren? Zer eragin izan zuten kulturan, zientzian, kirolean, politikan, ekonomian? Zer nolako egoera dugu gaur egun Europan berdintasunari dagokionez? Etorkizuneko zer erronkari egin behar dio aurre EBk ikuspegi feminista batetik? Ikerlanak edozein diziplina zientifiko edo akademikotik egin daitezke, eta emakume jakin batzuen ekarpenean jar dezakete arreta, bai eta, besteak beste, Europar Batasunaren sorreran edo haren garapen instituzionalean eragina izan duten hainbat eremutako mugimendu feministen, elkarteen eta/edo nazioz gaindiko emakumeen batzarren ibilbidean ere.

Halaber, leku bat dute ere kontinentea integratzeko, bakea lortzeko edo balio demokratikoak sustatzeko ekarpenak egin dituzten emakumeei buruzko ikerketek;baita kulturaren eta arteen, zientzien, kirolaren eta, oro har, Europako ondare material eta immaterialaren arloan jarduera edo lorpenen bidez ekarpen bat egin duten emakumeei buruzkoek ere.

Beste ikuspegi edo gai batzuk alde batera utzi gabe, gaur egun eta etorkizunean gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako eta ekitaterako proposamenak eta neurriak aztertzen dituzten lanak ere aurkeztu ahal izango dira,baita EBn emakumeak ahalduntzeko, eta emakumeen eta gizonen arteko erabateko berdintasuna lortzeko aurrerapausoak eman nahi dituztenak ere.

Eskabidea eta dokumentazio aurkeztea

1. TRAMITAZIO ELEKTRONIKO BIDEZKO ESKAERA:

  • Bete itzazu eskatutako inprimakiak.
  • Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
  • Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora botoi hau sakatuz.

2. DOKUMENTAZIO ESPEZIFIKOA:

Eskabidearekin batera honako hauek aurkeztu behar dira:

– Ikerketa proiektu baten memoria, honako baldintza hauek betez:
  • Izenburua.
  • Proiektuaren laburpena (gehienez bi orri).
  • Proiektuaren helburu zehatzen deskribapena.
  • Hipotesia, ikerketaren helburu orokorrak eta berariazko helburuak.
  • Bibliografia.
  • Eskatzailearen helbidea, helbide elektronikoa eta harremanetarako telefonoa, edo, taldeek parte hartzen badute, ikerketa taldeko harremanetarako pertsonarenak.
– CV (gehienez bi orri). Taldea balitz, taldeko kide guztiena.
  • Sarituek CVn deskribatutako merezimenduak egiaztatzen dituzten agirien kopia aurkeztu beharko dute, lehen ordainketa egin aurretik. Merezimenduak ez justifikatzeak edo CVko datuak zuzenak ez izateak saria ematea bertan behera uztea ekar dezake.
– Hautagaitzak aurkezteko epea 2024ko martxoaren 15ean amaituko da.
– Oinarriak onartzea.
  • Deialdi honetara hautagaitza bat aurkezteak interesdunek deialdian ezarritako baldintzak onartzen dituztela esan nahi du.

Epaimahaiaren ezazpena

1. EPAIMAHAIA

Francisco Javier de Landaburu Universitas sariaren epaimahaia honako kide hauek osatuko dute:

  • EuroBasqueko presidenteak. (Epaimahaiburua).
  • EuroBasqueko idazkari nagusiak. (Epaimahaiko idazkaria).
  • EuroBasqueko Zuzendaritza Batzordeko 2 kidek.
  • Eusko Jaurlaritzako ordezkari 1ek.
  • Eusko Legebiltzarreko ordezkari 1ek.

2. EBALUAZIO-IRIZPIDEAK:

  • Lan-ikuspegiaren originaltasuna baloratuko da.
  • Ikerketa-proiektuaren kalitatea, zorroztasuna eta onargarritasuna baloratuko dira.
  • Pertsona edo ikerketa taldearen prestakuntza baloratuko da, proposatutako gaiarekin bat etortzearekin batera.
  • Ibilbide akademikoa eta/edo aurretiaz egindako argitalpenak baloratuko dira, proposatutako gaiarekin zuzenean lotutakoak batez ere.
  • Zeharkako eta diziplinarteko ikuspegiak baloratuko dira.
  • Deialdiko sariak eman gabe utzi ahal izango dira, guztiak edo batzuk, baldin eta aurkeztutako proiektuetako batek ere ez baditu, epaimahaiaren iritziz, beharrezko kalitatea eta bermeak biltzen.
  • Epaimahaiak kideen gehiengoaren onespenarekin hartuko ditu erabakiak. Berdinketa gertatuko balitz, Epaimahaiko presidenteak erabakiko du, kalitateko botoa baliatuz.

3. EBAZPENA ALDATZEA:

  • Epaimahaiak sariak emateko ebazpena aldatzeko aukera izango du eta, hala badagokio, aurreratutako zenbatekoak itzultzeko eskatzekoa, baldin eta sarituek ez badituzte lanaren bilakaerari buruzko txostenak entregatzeko tarteko epeak betetzen, edo ez badira ikerketaren kalitate eta/edo zehaztasun zientifiko eta etikoko maila egokiak betetzen, plagioa eta obraren originaltasun pertsonalik eza barne, edo aldez aurreko argitalpen osoa edo partziala barne.

   Epaimahaiak lehen sariaren edo accesiten zenbatekoa itzultzea erabaki dezake, sarituek deialdiaren baldintzak betetzen ez badituzte.

Sarituen betebeharrak

Saritutako pertsonak. Saria onartuz gero, sarituek ikerlan bat aurkezteko konpromisoa hartzen dute, jarraian zehazten diren baldintzetan:

 • Ikerlanak argitaragabea izan beharko du, eta euskaraz edo gaztelaniaz idatzita egon behar da Deialdi honetan, salbuespen gisa, Europako beste herrialde batzuetako emakumeei buruzko ezagutza ekartzen duten lanak aurkez daitezen errazteko, Europako beste hizkuntza batzuetan idatzitako lanak onartuko dira, ahal izanez gero, ingelesez idatzitakoak.
 • Ikerlanaren edizio eta argitalpen eskubideak ez dira inongo modutan ezein pertsona, erakunde edo entitaterekin konprometituta egongo.
 • Ikerlanak ezin du funtsezko antzekotasunik izan sariaren aurreko edizioetan aurkeztutako ezein ikerlanekin.
 • Ikerlanen gutxieneko luzera 30.000 hitzekoa izango da, eta ezingo dituzte 35.000 hitz baino gehiago izan. Ikerlana orrialdeak zenbakituta dituela aurkeztuko da, eta aurkibide bat izango du, eduki bakoitzari dagokion orrialde zenbakiarekin.
 • Saria emateko unean jakinaraziko diren formatuari, estiloari, aipuen arauei, eta abarri buruzko jarraibideak bete beharko dituzte lanek.
 • Lanetan hirugarrenek egindako taulak, ilustrazioak edo irudiak badaude, sarituek elementu horiek modu baketsuan erabiltzeko eskubidea dutela frogatu beharko dute.
 • Lanak entregatzeko epea 2024ko abenduaren 10ean amaituko da.
 • Lana elektronikoki entregatuko da: botoia.

EuroBasquek ikerketa proiektuaren garapenari buruzko aldian behingo txostenak eskatu ahal izango dizkie sarituei.

Lehen sariari eta accesitari dagozkion ustiapen eskubideak EuroBasqueri bakarrik lagako zaizkio, doan,eta sarituek dagokion agiria eman beharko dute, beharrezkoa denean, oinarri hauetan aurreikusten den jabetza intelektualeko eskubideen lagapena behar bezala jasota gera dadin; EuroBasquek beretzat gordeko du saritutako lanak argitaratzeko eskubidea.

Saritutako lanak ezin izango dira beste ezein hedabidetan, formatu fisikotan edo digitaletan argitaratu, aldez aurretik EuroBasquek berariazko baimena eman ezean.